Publikacje Mikołaja Krasnodębskiego
  Strona startowa
  

 

Serdecznie witam 

i zapraszam do lektury 
 


 

Mikołaj Krasnodębski (ur. 1976, Warszawa), doktor habilitowany filozofii.


Studiowałem historię filozofii pod kierunkiem Prof. Mieczysława Gogacza i Jego uczniów (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalizacja: historia filozofii). W 2001 roku obroniłem pracę magisterską na temat "commensuratio" w antropologii Tomasza z Akwinu. 

Rozprawę doktorską poświęciłem antropologii i teorii poznania Franciszka Gabryla (Człowiek, jego poznanie i pożądanie w antropologii Franciszka Gabryla; Warszawa 2003: Promotor: dr hab. Tadeusz Klimski, prof. UKSW).

W dniu 19 października 2016 roku Rada Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nadała mi stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy habilitacyjnej i dorobku z filozofii wychowania.


Dotychczas opublikowałem: 

1) Hołd (Warszawa 1995, ss. 75);

2) Oderwanie (Warszawa 1997, ss. 26);

3) Dusza i ciało. Zagadnienie zjednoczenia duszy i ciała w wybranych tekstach Tomasza z Akwinu oraz w filozofii tomistycznej (Warszawa 2004, ss. 133); 

4 i 5) Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania (Warszawa 2008, ss. 464; drugie poprawione wydanie: Warszawa 2009, ss. 484);

6) W poszukiwaniu duchowej elegancji. W Polskim Radio w Chicago z dr. Mikołajem Krasnodębskim rozmawiają Krzysztof Arsenowicz i Paweł Manelski (Chicago-Warszawa 2011, ss. 220);

7) Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paidei od Sokratesa do Zenona (Warszawa 2011, ss. 188)

8) Integralna antropologia wychowania. Filozofia wychowująca tomizmu konsekwentnego (Białystok 2013, ss. 210);

9) Nowy nauczyciel - nowa edukacja, red. naukowa M. Lejzerowicz, T. Stankiewicz, M. Krasnodębski (Warszawa 2014, ss. 176);

10) Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, tom 9 serii wydawniczej Filozofia i Pedagogika, red. serii wyd.: A. Murzyn, red. naukowy tomu 9: M. Krasnodębski (Warszawa 2014, ss. 258)

11) Olga [dramat]: "Religios and Sacred Poetry" No. 3(15) July-August-September 2016, p. 257-346 [opublikowane w 2018]

12) Antropologia edukacji - wybrane aporie w świetle filozofii klasycznej (Głogów 2018, ss. 152): http://biblioteka.pwsz.glogow.pl/wydawnictwo/publikacje/ 
[pozycja nr 2]. 

13) Spór o tożsamość rodziny. Filozoficzno-cywilizacyjne fundamenty myślenia o rodzinie (Warszawa 2019, ss. 157). Książka jest dostępna w wersji e-book: 
https://www.e-bookowo.pl/self-publishing/spor-o-rodzine.html

14) Człowiek i paideia, wyd. 3, e-book (Warszawa 2019): https://www.e-bookowo.pl/wydawnictwo-swpr/czlowiek-i-paideia.html

15) W poszukiwaniu duchowej elegancji, wyd. 2, e-book (Warszawa 2019): https://www.e-bookowo.pl/wydawnictwo-swpr/w-poszukiwaniu-duchowej-elegancji-.html

16) W obronie osoby. Zarys antropologii filozoficznej Franciszka Gabryla (1866-1914), w druku.
 
Ponadto opublikowałem około 150  artykułów i recenzji naukowych w polskich i zagranicznych periodykach naukowych.

Wybrane publikacje, które ukazały się drukiem są zamieszczone na stronie (stan z 2016).  


W latach 2009-20018 redaktor naczelny Zeszytów Naukowych SWPR - Seria Pedagogiczna. Ukazały się roczniki:

1/2009, ss. 153;
 
2-3/2010-2011, ss. 257.

4 /2012, ss. 186.

5-6/2013-2014, ss. 301.

7/2015, ss. 163.

8/2016, ss. 305.

9-10/2017-2018, ss. 276.
 
Periodyki można pobrać ze strony:
www.swpr.edu.pl/zeszyty-naukowe/seria/seria-pedagogiczna

OD GRUDNIA 2018 redaktor naczelny rocznika "Paideia". Ukazały się następujące numery:

Numer 1 (2019) ss. 356: http://www.swpr.edu.pl/paideia/.

Numer 2 (2020), ss. 328:  http://collegiumverum.pl/produkt/paideia-nr-2-2020/


Badania: historia filozofii, filozofia polska przełomu XIX i XX w., antropologia filozoficzna, filozofia i teoria wychowania.

Wykładam: filozofię człowieka, historię filozofii oraz filozofię wychowania.

Współpracuję z Polskim Radio w Chicago, gdzie jest gościem niedzielnych audycji red. K. Arsenowicza.

Członkostwo:
- Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej w Łodzi
- Central European Philosophy of Education Society w Pradze
- Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu w Lublinie

Za osiągnięcie naukowe w postaci rozprawy habilitacyjnej odznaczony Medalem Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej.Zainteresowania: wycieczki rowerowe, muzyka klasyczna, sowietologia, powieści Józefa Mackiewicza i Sergiusza Piaseckiego oraz prace Józefa M. Bocheńskiego.

Żonaty, czworo dzieci.

* * *


 UWAGA!
AUTOR STRONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REKLAMY I ICH TREŚĆ, KTÓRE WŁAŚCICIEL SERWERU DOŁĄCZA PODCZAS JEJ  PRZEGLĄDANIA. MOŻNA JE WYŁĄCZYĆ PIERWSZYM PRZYCISKIEM OD LEWEJ (BIAŁY PROSTOKĄT)!

 

KONTAKT e-mail:
mikolajkrasnodebski@gmail.com
© Copyright by Mikołaj Krasnodębski

 


 
  Jesteś: 94033 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=