Publikacje Mikołaja Krasnodębskiego
  Zeszyty Naukowe SWPR 4-2012
 

 

 

JUŻ JEST DOSTĘPNY NOWY ZESZYT NAUKOWY SWPR: 4/2012, str. 184.

 

 

Spis treści

 

 

 

Przedmowa

 

 

         ROZPRAWY

Stefan Szary, Paideia w filozofii Sørena Kierkegaarda

Natalia Losewa, Daria Gubar, Гуманистические идеи русских и украинских педагогов XIX-XX вв. (Humanistyczne idee rosyjskich i ukraińskich pedagogów w XIX i XX w.)

Sebastian Taboł, Stan badań nad działalnością naukową Františka Drtiny (1861-1925)

Marek Stankiewicz, Apartheid oświatowy a Kościół Rzymskokatolicki w RPA

Ján Grác, Výchovné pôsobenie rodičovského príkladu ako predmet interdisciplinárnych analiz (Wychowawcze działanie przykładu rodziców jako przedmiot interdyscyplinarnych analiz)

Julia Siemińska, Rok 1968 w kulturze jako mit, kod i pokolenie. Inspiracje współczesności

 

 

RECENZJE, SPRAWOZDANIA, VARIA

 

Mikołaj Krasnodębski: Wojciech Chudy, Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, opracowała A. Szudra, Lublin 2009.

Stefan Szary: Mikołaj Krasnodębski, W poszukiwaniu duchowej elegancji. Z dr. Mikołajem Krasnodębskim w Polskim Radio w Chicago rozmawiają Krzysztof Arsenowicz i Paweł Manelski, Chicago-Warszawa 2011.

Marek Jastrzębski: Mikołaj Krasnodębski, Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa do Zenona, Warszawa 2011.

Étienne Gilson, Etyka szkolnictwa wyższego (tłum. M. Zembrzuski)

 

 

-----------------------------------

 

REDAKCJA

Dr Mikołaj Krasnodębski

 

 

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Mieczysław Gogacz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (członek honorowy)

Prof. dr hab. Natalia Loseva, Państwowy Uniwersytet w Doniecku (Ukraina)

Prof. dr hab. Władysław Misiak, Uniwersytet Warszawski

Prof. doc. dr hab. Eva Naništová, Trnavska Univerzita v Trnave (Słowacja)

Mgr Marek Stankiewicz

Dr Teresa Stankiewicz, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

Dr hab. Tomasz Rudowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. Uniwersytet Kardynała Stafana Wyszyńskiego

 

Czasopismo recenzowane

 

RECENZENCI

Prof. dr hab. Władysław Misiak, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

 

PROJEKT OKŁADKI, SKŁAD I ŁAMANIE

Joanna Łokietek

 

 

 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie

ul. Marii Grzegorzewskiej 10

02-778 Warszawa

Tel. (+48) 22 644 07 97

 

 

Wkrótce dostępna będzie strona www. Zeszytów!

 

 
  Jesteś: 93568 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=