Publikacje Mikołaja Krasnodębskiego
  INTEGRALNA ANTROPOLOGIA WYCHOWANIA
  

Nakładem Wydawnictwa

Niepaństwowej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Białymstoku
ukazała się moja książka pt.

 

INTEGRALNA ANTROPOLOGIA WYCHOWANIA.

FILOZOFIA WYCHOWUJĄCA
TOMIZMU KONSEKWENTNEGO
(210 stron)


 

z PRZEDMOWĄ

Pana dr hab. Tadeusza Klimskiego, Prof. Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Recenzenci

Prof. dr hab. Ewa Drozda-Senkowska,
Université Paris Descartes (Francja)


Prof. dr hab. Tadeusz Klimski,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

 

Korekta i konsultacja merytoryczna

Dr Teresa Stankiewicz,
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

Dr Michał Zembrzuski,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie .
Książkę można bezpośrednio zamówić w Wydawnictwie:


http://nwsp.bialystok.pl/uczelnia/wydawnictwo-nwsp/integralna-antropologia-wychowania-filozofia-wychowujca-tomizmu-konsekwentnego/
 

ZAPRASZAM DO LEKTURY!  
  Jesteś: 93568 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=