Publikacje Mikołaja Krasnodębskiego
  Co nurtuje uczonych?
 

Polecam pracę zbiorową pod redakcją prof. W. Misiaka pt. "Co nurtuje uczonych? Dylematy i kondycja nauki polskiej", Warszawa 2010.


Spis treści:

Władysław Misiak
. To jest książka dla ludzi o światłych umysłach

 
KOSMOS I ZIEMIA

Krzysztof Górski. Misja Planck
Józef Sanecki. Pięć tematów do dyskusji

 
SOCJOLOGIA

Miloslav Petrusek. Co bulwersuje czeskich socjologów na początku nowego wieku?
Miloslav Petrusek. Co vzrušuje české sociology na počátku nového století?
Zbigniew Rykiel. Co nurtuje uczonego?
Krzysztof Przecławski. Polska jako teren przenikania kultur – rola turystyki
Jan Róg. Problemy w socjologii
Mirosław Zdulski. Edukacja Cyganów – Romów
Iwanna Bakuszewicz, Daria Bakuszewicz. Co niepokoi ukraińskich naukowców: problemy poszukiwania modeli socjalnego partnerstwa w warunkach rozwoju transgranicznej innowacyjno-oświatowej współpracy?
І.В. Бакушевич. Що турбує українських науковців: проблеми пошуку моделей соціального партнерства в умовах розвитку транскордонного інноваційно-освітнього співробітництва
Krystyna Leśniak-Moczuk. Kierunki przemian wiejskich społeczności lokalnych w ponowoczesnym społeczeństwie
Andrzej Michalak. Socjologia niemiecka w praktyce społecznej – wczoraj i dziś
Wioleta Bryniewicz. Dokąd zmierzamy?
Agata Bechowska-Gebhardt. Mobbing – obszar interdyscyplinarnych badań i kompleksowych działań organizacyjnych

 
PEDAGOGIKA

Janusz Surzykiewicz. Rezeption ökonomischer Führungstheorien in der Seelsorgepraxis
Lesław Pytka. Co nurtuje Lesława Pytkę z Uniwersytetu Warszawskiego?
Tomasz Rudowski. Projekt realizacji badań naukowych o charakterze międzynarodowym w zakresie terapii przez sztukę
Alicja Kargulowa. Aktualność dyskursu poradoznawczego
Józef Kargul. O zmianach w kształceniu dorosłych

 
FILOZOFIA

Mikołaj Krasnodębski. Co nurtuje uczonych według filozofa?
Katarzyna Świerszcz. Nauka w służbie prawdy według koncepcji Jana Pawła II

 
ZARZĄDZANIE I ZDROWIE

 
Zbigniew Łucki. Najbardziej istotny problem współczesnej rzeczywistości
Andrzej Dura. Sugestia dotycząca problemów najistotniejszych dla współczesnej nauki
Janusz Kroik. Zaufanie i odpowiedzialność społeczna w warunkach kreowania współpracy przedsiębiorstw
Jerzy Detyna. Realizowane zagadnienia naukowe

 
SUMMARY

 
INFORMACJA O AUTORACH



więcej na: http://www.ksiegarnia.difin.pl/1364,.html?PHPSESSID=6705e14538b82d2cb0da5127c47ec921
 
 
  Jesteś: 93569 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=